منبع تغذیه بخش مهمی از هر رایانه ای است، زیرا این همان کسی است که ولتاژ اصلی را بین اجزای دیگر توزیع می کند. در این راستا موضوع اتصال به منبع تغذیه همواره مرتبط است.

اتصال برق به کامپیوتر

در جریان اتصال به منبع تغذیه، باید به شدت از دستورالعمل ها پیروی کنید، انحراف که می تواند باعث عواقب ناگوار شود. علاوه بر این، هر مرحله می تواند برای اقدامات معکوس - قطع ارتباط استفاده شود.

مرحله 1: نصب و اتصال مادربرد

برای اولین بار شما نیاز به تعمیر جزء plug-in در مورد کامپیوتر با استفاده از اتصال دهنده های مناسب. پس از آن، به دنبال یکی از دستورالعمل های ما برای اتصال سیم به مادربرد.

فرایند اتصال منبع تغذیه به مادربرد

جزئیات بیشتر: نحوه اتصال منبع تغذیه به مادربرد

لازم به ذکر است که دستگاه متصل باید لزوما با سایر تجهیزات سازگار باشد.

محاسبه منبع تغذیه برای کامپیوتر

جزئیات بیشتر: نحوه انتخاب یک منبع تغذیه برای یک کامپیوتر

مرحله 2: کارت ویدئو را وصل کنید

کارت گرافیک، و همچنین مادربرد، همچنین باید به طور مستقیم به منبع تغذیه نصب شده متصل شوند. ما این موضوع را در جزئیات جداگانه در یک مقاله جداگانه پوشش داده ایم.

توجه: فقط آن کارت های ویدئویی که دارای اتصالات مناسب برای تامین برق اضافی هستند به PSU متصل می شوند.

روند اتصال کارت گرافیک به منبع تغذیه

جزئیات بیشتر: نحوه اتصال یک کارت گرافیک به منبع تغذیه

مرحله 3: درایو را وصل کنید

درایو سخت یا حالت جامد، علاوه بر اتصال به مادربرد، همچنین نیاز به اتصال به منبع تغذیه دارد.

روند اتصال یک دیسک SDD به کامپیوتر

جزئیات بیشتر:
نحوه اتصال SSD
نحوه اتصال HDD

مرحله 4: درایو را وصل کنید

با وجود تقاضای نسبتا کم برای رسانه های نوری، تقریبا هر کامپیوتر هنوز با درایو فلاپی دیسک مجهز شده است. فرایند اتصال این جزء بسیار متفاوت از نصب یک هارد دیسک نیست.

فرایند اتصال درایو به کامپیوتر

جزئیات بیشتر: نحوه اتصال درایو

نتیجه گیری

پس از اینکه اتصال تمام اجزای را به منبع تغذیه تکمیل کردید، باید صحت روش و اصلاح مخاطبین را بررسی کنید.

همچنین ببینید: نحوه بررسی منبع تغذیه رایانه برای کار کردن