چه نصب بدون جلوه های ویژه در سونی وگاس اثرات مختلفی برای ضبط ویدئو و صدا وجود دارد. اما همه نمی دانند کجا هستند و چگونه از آنها استفاده می کنند. بیایید ببینیم چگونه در سونی وگاس تأثیرات روی ضبط را اعمال کنیم؟

چگونه اثر سونی وگاس را اضافه کنیم؟

1. اول از همه، ویدیو را به سونی وگاس ارسال کنید که می خواهید یک اثر را اعمال کنید. اگر می خواهید یک اثر را فقط بر روی قطعه خاصی از فایل ویدئویی تحمیل کنید، آن را با استفاده از کلید "S" جدا کنید. اکنون بر روی دکمه «جلوه های ویژه رویداد» بر روی قطعه دلخواه کلیک کنید.

رویدادهای ویژه در سونی وگاس

2. در پنجره ای که باز می شود، یک لیست عظیمی از اثرات مختلف خواهید دید. شما می توانید هر یک از آنها یا چند در یک بار.

انتخاب اثرات در سونی وگاس

جالب است

به طور مشابه، شما می توانید اثرات نه تنها برای ویدیو، بلکه برای ضبط های صوتی اضافه کنید.

3. هر اثر را می توان به میل خود سفارشی. برای مثال، اثر "موج" را انتخاب کنید. در پنجره ای که باز می شود، می توانید پارامترهای اثر را تنظیم کنید و ببینید که چگونه ویدیو در پنجره پیش نمایش تغییر می کند.

تنظیم اثر در سونی وگاس

بنابراین ما متوجه شدیم چگونه با استفاده از سونی وگاس، جلوه های تصویری را اعمال کنیم. با کمک اثرات شما می توانید ویدیو را سبک کنید، آن را روشن تر کنید و توجه بینندگان را جذب کنید. نکته اصلی این است که آن را نباشید